Plåtkapslingar

PTAB har en specialnisch där vi specialiserat oss på produktion av kundspecifika kapslingar i plåt. Vår flexibla produktionsapparat är främst optimerad på små och medelstora serier i hög kvalitet. Vi kan rita och designa skåp/kapslingar för just er applikation, t.ex. när ni har behov av speciell storlek, färg, lås, inredning etc. Plåtkapslingar köps idag av ett flertal kunder varav några är stora internationellt kända företag.

Exempel på skåptyper: manöverskåp, styrcentraler, centraler, dokumentskåp, elektronikskåp, sjukvårdsskåp, mikrofonskåp m.m. Dokumentskåp med nedfällbar dörr för att placera dator på vid programmering av olika sorters centraler/enheter. Skåp finns för montering i stativ alternativt som utanpåliggande med plats för dokument och dylikt. Vid behov kan vi även montera innehåll i skåpen till en färdig produkt.

Vårt sortiment innehåller också produkter som berörings- och bollskydd för detektorer, larmdon, blixtljus och sirener m.m. i t.ex. bollhallar, skolor och fängelser/anstalter. Vi har ett eget lås med brandskåpsnyckel.Några produkter ur sortimentet

Detektor och larmdonsskydd för bollhallar och skolor m.m. Artikel 500-037.Mer information
Detektorskydd för fängelser och miljöer där ett skydd med mindre dimension av hål förespråkas. Artikel 500-030.Mer information
Skydd för blixtljus, larmdon, kameror och dyligt i t.ex bollhallar.
Kundspecifika lösningar gällande plåtkapslinggar.Mer information
BrandskåpslåsMer information
Test-, nedtagnings- och monteringsutrustning för detektorer.Mer information