2012 startade förbättringsarbetet….. på den vägen ska vi fortsätta.

Plåtteknik i Kumla AB startades i augusti 2000 och finns idag på Via industriområde i Kumla. Sedan hösten 2012 då arbetet med ständiga förbättringar och helt nya arbetssätt intensifierades har takten och kvaliteten på förbättringsidéer och genomföranden av dessa ständigt ökat.
På den vägen ska vi fortsätta.


Produktion är vår kärnkompetens och vi arbetar främst med stål, rostfritt och aluminium.

Vår personal har djup teknisk kompetens, god kompetens i ständigt förbättringsarbete och lång erfarenhet av produktion av plåtbearbetade produkter. Dessa kompetenser utvecklas i takt med såväl våra större internationellt kända företagskunder som mindre företag.
Vi har god kompetens gällande såväl prototypframtagande som något längre serietillverkning.

Vi söker ständigt nya kunder och/eller produkter med högre krav och därmed nya utmaningar. Våra kunder är spridda över ett spektra av branscher och ställer ständigt högre krav vilket säkerställer utvecklingen av våra medarbetare dvs företaget. Detta i sin tur öppnar nya dörrar i affärs- och produktutvecklingen. Vi anser kravställande vara utvecklande och bra.

Under vår arbetsdag är det en självklarhet att kvalitet ska genomsyra allt vi gör och att varje möjlighet till förbättring ska bedömas.

Ständigt förbättrande arbetssätt, proaktivt tänkande, kvalitetssäkrade kontraktsgenomgångar, produktionsplanering samt kompetensbanken är några exempel på våra redan väl utvecklade områden. Dessa fortsätter utvecklas med målet att ständigt nå rätt kvalitet, rätt leveranssäkerhet och ökad flexibilitet på ett enklare och kostnadseffektivare sätt.

En tät och kvalitativt god kommunikation med kunden säkerställer bästa tekniska och ekonomiska lösning för vår del av värdekedjan. Detta gynnar långsiktigt oss båda. Vi ser ett långsiktigt samarbete och partnerskap som en självklarhet där vi ska vara en naturlig del av våra kunders prototypframtagande och utvecklingsarbete.

Vi har givetvis god kommunikation och goda samarbetsrelationer med ett flertal ytbehandlingsföretag för att säkerställa även denna del av den värdeskapande kedjan.

Certifieringar:
Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO14001
Svets ISO 3834-2
Svets för spårbunden trafik EN 15085-2


Kvalitetspolicy

Vi är alla kvalitetsansvariga.

Att göra rätt kvalitet ska genomsyra allt vi gör.

Vi ska var och en dagligen sträva efter att ständigt förbättra vår noggrannhet, struktur, ordning och reda i vår funktion och i interaktionen med andra funktioner.

Vi ska i varje arbetsmoment tänka proaktivt.
I varje möjlighet till förbättring ska lösningen vara långsiktig och bred.

Vi ska ständigt förbättra våra arbetssätt/rutiner tillsammans med berörda medarbetare/kunder/leverantörer och göra varje förbättring till nytt arbetssätt och standard.

Miljöpolicy

Vår affärsverksamhet ska ge minsta möjliga negativa påverkan på inre som på yttre miljö, våra kunder, leverantörer och medarbetare. Vi uppdaterar oss på lagar, förordningar och andra krav och följer dessa. Våra underleverantörer får inte använda conflict minerals. Vi ska när vi har möjlighet till att göra ett ansvarsfullt val använda miljövänliga material och arbetsmetoder. Vi förebygger att föroreningar från verksamheten ej släpps ut och strävar efter att minska verksamhetens resursförbrukning. Vi förbättrar kontinuerligt hälsa, miljö och säkerhet. Vi strävar efter att hos alla medarbetare öka kunskapen om miljöns betydelse och integrera miljöfrågorna i vår verksamhet.

Produktutveckling

Tillsammans med våra produktionsutvecklare har ni som kunder alltid möjlighet att få mycket kompetent produktkritik/feedback på era artiklar. Vi kan ofta presentera kreativa förslag som arbetas fram tillsammans med produktionspersonalen i rätt skede för att nå mest kostnadseffektiv produktionslösning hos oss.

Laserskärning

I vår Amada-laser med växelbord och auto-utläggsprogram för hög flexibilitet och högt materialutnyttjande skär vi har bland: stål 20 mm, rostfritt 12 mm och aluminium 10 mm. Plåtbearbetning I plåtbearbetningsparken med hög flexibilitet och kort genomloppstid tillgodoser vi ert behov av kostnadseffektiv plåtbearbetning: kantbrytning/gradning, märkning, kapning, rullbockning och kantpressning (Amada 220 ton, 3m samt Amada 125 ton, 3m).

Maskinbearbetning

Vår satsning på egen maskinbearbetningspark med fleroperationsmaskiner och CNC-svarvar gjordes i huvudsak för att säkerställa kvalitet samt förkorta ledtider. (Fleropar: Quaser, Kuraki. Svarvar: Puma, Akebono.)

Svetsning

Våra svetscertifieringar är: ISO 3834-2 och för spårbunden trafik enligt EN 15085-2. Vår personal har mycket hög kompetens inom svetsning. Samtliga svetsare har uppdaterad svetsarprövning (licens). Vi har svetsspecialist med IWS-kompetens och samarbetar med extern konsult med EWS-kompetens. Vi använder flera svetsprocesser: MIG, MAG (homogen och rörtråd), TIG samt punktsvets.

Montering

Vi har två monteringsflöden, dels industrimoduler, dels plåtkapslings-/skåpmoduler. Dessa levereras nästan uteslutande till internationellt kända kunder men även till några få mindre företag.

Vi har samarbetspartners med bl.a:

Ytbehandling, gaskärning/plasma, laser, rörlaser, vattenskärning, stans, bäddfräs, kantvik, gradsax och trumlare.