Välkommen till
Plåtteknik i Kumla AB

Se videon

Kunden först och ständiga förbättringar

Plåtteknik i Kumla är en komplett legoleverantör av plåtbearbetade produkter. Vi erbjuder er som kund hela den värdeskapande kedjan från produktutveckling, laserskärning, plåtbearbetning, maskinbearbetning, svetsning till montering. Vi har god kompetens om såväl prototypframtagande som något längre serietillverkning.

Vår dagliga processtyrning med ständiga förbättringar som en naturlig del av vårt arbetssätt säkerställer att vi månad efter månad kan motsvara kontinuerligt ökande förväntningar i högt ställda mål för kvalitet, leveranssäkerhet, ledtid och kostnadseffektivitet till samtliga kunder, liten som stor.

Vi anser att ett gott samarbete och partnerskap med våra kunder bygger på goda långsiktiga relationer och en gemensam tillit skapad genom god kvalitativ kommunikation och mycket bra, stabila leveransresultat över tid.

Certifieringar:
Kvalitet ISO 9001
Miljö ISO14001
Svets ISO 3834-2
Svets för spårbunden trafik EN 15085-2